ประกาศ!! เฉพาะนักศึกษารหัส 59 (ชั้นปี 4)

ประกาศ!! เฉพาะนักศึกษารหัส 59 (ชั้นปี 4)
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 สำหรับการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในระบบ reg.tu.ac.th
สามารถจดทะเบียนรายวิชาและชำระเงินได้ ดังมีรายวิชาต่อไปนี้
PD350, PD411, PD377 (วิชาเลือกหมวดวิชาจีนศึกษา), PD445 (วิชาเลือกหมวดวิชาจีนศึกษา)
ยกเว้น PD410 (ต้องรอการเทียบโอนวิชาจากที่ไปเรียนจีน) และจะสามารถจดทะเบียนเรียนได้ในช่วง เพิ่ม-ถอน
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

>>Office of Registra<<

ประกาศ!! สำหรับนศ.รหัส 58-60 ที่ติด F ในรายวิชา PO333 Politics & Government of PRC

ประกาศ!! สำหรับนศ.รหัส 58-60 ที่ติด F ในรายวิชา PO333 Politics & Government of PRC

ขอแจ้งว่าวิทยาลัยได้เปิดรายวิชา PO333 ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 นี้ สำหรับนักศึกษาที่ติด F นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยมีตารางเรียนดังนี้
วิชา PO 333 (sec.276401)
เรียนทุกวัน อังคาร/พฤหัส เวลา 15.30-17.00 น. ห้อง PBIC207 โดย Prof.Zhang Xizhen

Scholarship YCU Summer Program 2019 – Servise Business for Social Innovation

Scholarship YCU Summer Program 2019 – Servise Business for Social Innovation

Yokohama City University (YCU) Japan, offering 2 scholarship for student who interested to join YCU Summer Program 2019 – service business for social innovation that will held on 30 July – 3 August 2019 at Yokohama City University(YCU)

Register now until 2 July

>>for more information please download here<<

PBIC Admission รอบ 5

PBIC Admission รอบ 5
หลักสูตร
– จีนศึกษา
– ไทยศึกษา
– อินเดียศึกษา
สมัครเรียนกับเราได้ เพียงแค่
– จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– มีผลคะแนน
TU-GET 500
SAT 350
IELTS 6.0
TOEFL iBT 61
– หลักสูตรจีนศึกษา ต้องมีคะแนน HSK4
รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.pbic.tu.ac.th
ภายใน17-22 มิ.ย. 62 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
02-613-3726
www.facebook.com/pbic.tu

>>กำหนดการรับสมัคร<<

Internship Opportunity at Lysis co, ltd.

Lysis co. Ltd. is a medical consultancy company in Thailand, subsidiary of a company from the UK. Lysis has been operating since 2015 and located at Chitlom, Bangkok.

Lysis company providing internship opportunities for Thai students who major in Chinses at University. We are looking for enthusiastic, active candidates, who want further their learning.

the duration of the internship is six months. for more information please contact at infolysis@gmail.com or Tel: 02 6520758 or Line ID: lysisthailand

>>Click for more information<<

Office of International Affairs is now recruiting students for exchange programme

Office of International Affairs is now recruiting students for exchange programme
1. Exchange programme in United State of America and Latin America and TU-ISEP (non-degree student) apply within 3 June 2019 at http://oia.tu.ac.th/ or contact tatthana.s@oia.tu.ac.th
2. Exchange programme in  Scandinavia Countries(non-degree) apply within 31 July 2019 at http://oia.tu.ac.th/ or Email: panyaphat.s@oia.tu.ac.th
3. Exchange programme in Asia & Oceania apply within 31 July 2019 at http://oia.tu.ac.th/ or Email: panyaphat.s@oia.tu.ac.th

For more information please see as attachment (Click!! 1) (Click!! 2) (Click!! 3)

PBIC Activity Ambassador 2019

PBIC Activity Ambassador 2019
Become a student ambassador with our professional training
 
2-day training by professional facilitator
– Certificate offered
ได้รับประกาศนียบัตรทูตกิจกรรม
– Opportunity to participate in official events by PBIC
ได้รับโอกาสปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมสำคัญของวิทยาลัย
– Open to all students at PBIC and TU Tha Prachan
เปิดรับ นศ. ของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ และ นศ. คณะอื่นๆ ที่เรียนอยู่ท่าพระจันทร์
– Limited space available
รับสมัครจำนวนจำกัด
Date of Application
10 – 31 May 2019
 
Training Day
6 -7 June 2019  Time: 9.00 – 16.00 hrs. At Student Lounge