การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong International College Dean Selection

Announcement

Calendar

Ballot

Eligible Nominators

  • Faculty Members >> Click here
  • Supportive Staff >> Click here
  • Student (Click the link of each program and ID below)

Chinese Studies

Chinese Studies Program (ID57)

Chinese Studies Program (ID58)

Chinese Studies Program (ID59)

Chinese Studies Program (ID60)

Chinese Studies Program (ID61)

Chinese Studies Program (ID62)

Indian Studies

Indian Studies Program (ID58)

Indian Studies Program (ID59)

Indian Studies Program (ID60

Indian Studies Program (ID61)

Indian Studies Program (ID62)

Thai Studies

Thai Studies Program (ID59)

Thai Studies Program (ID60)

Thai Studies Program (ID61)

Thai Studies Program (ID62)

ASEAN Studies

ASEAN Studies Program (ID57)

ASEAN Studies Program (ID58)

ASEAN Studies Program (ID59)

อบรมหัวข้อ “สร้างโอกาสในวิกฤตโควิด-19” โดยอาจารย์ฐานพล พวงมาลี วิทยากรอิสระ ทีมงาน The Ultimate Trianing

อบรมหัวข้อ “สร้างโอกาสในวิกฤตโควิด-19” โดยอาจารย์ฐานพล พวงมาลี วิทยากรอิสระ ทีมงาน The Ultimate Trianing

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.
ผ่านระบบเฟสบุ๊คไลฟ์ PBIC Thammasat

Meet the Dean

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการ Meet the Dean ปี 2563 ครั้งที่ 2 เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมด้านต่างๆของวิทยาลัย ระหว่างผู้บริหารและนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 – 18.00 น. ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น Zoom

Topic: Meet the Dean
Time: 16.00-18.00 hrs.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92861646433?pwd=aDB6YXlJalYzUDhlSlloTnplL2hYUT09

Meeting ID: 928 6164 6433
Password: 155610

ลงทะเบียนคลิก >>