PBIC รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอินเดียศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

งานบุคลากร 02-613-3727 (ชยุรัตน์)

=======================================

รายละเอียดเพิ่มเติม

>>ดาว์นโหลดใบสมัคร<<

PBIC รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอินเดียศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562

PBIC รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอินเดียศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

งานบุคลากร 02-613-3727 (ชยุรัตน์)

=======================================

รายละเอียดเพิ่มเติม

>>ดาว์นโหลดใบสมัคร<<

PBIC ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตั้งแต่ 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562

PBIC ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตั้งแต่ 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562

งานบุคลากร 02-613-3701 (ณัฏฐ์นภัส)

=======================================

รายละเอียดเพิ่มเติม

>>ดาว์นโหลดใบสมัคร<<

PBIC ขยายอัตรารับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรไทยศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 19 เมษายน 2562

PBIC ขยายอัตรารับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรไทยศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 19 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2562

งานบุคลากร 02-613-3701 (ณัฏฐ์นภัส)

=======================================

รายละเอียดเพิ่มเติม

>>ดาว์นโหลดใบสมัคร<<

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ
 
1. นางสาวกานต์ชนก จุลกิจวัฒน์
2. นางสาวเฌอตาณดา ณ ระนอง
3. นางสาวรัตติยา กาญจนาภิญโญกุล
 
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว ณ สำนักเลขานุการวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 1 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.

Invitaion for Work-based Education Forum # 7

Invitaion for Work-based Education Forum # 7

Seminar on PIM’s work-based Education Forum # 7th “work-based Education for Sustainability Education for Sustainability learning from real experience, developing human capital and 3d sustainability, is a collaboration of business and Education” (Work-based education, Human Capital and Sustainability: The 3 dimensions that business and Education working together) Thursday 4th April 2562 at 13.00 – 16.00 at Auditorium, 16th floor, CP All Academy building.

Register Now Click!! https://goo.gl/forms/plyJd57lMsWuNStT2