ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ
 
1. นางสาวกานต์ชนก จุลกิจวัฒน์
2. นางสาวเฌอตาณดา ณ ระนอง
3. นางสาวรัตติยา กาญจนาภิญโญกุล
 
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว ณ สำนักเลขานุการวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 1 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.

Invitaion for Work-based Education Forum # 7

Invitaion for Work-based Education Forum # 7

Seminar on PIM’s work-based Education Forum # 7th “work-based Education for Sustainability Education for Sustainability learning from real experience, developing human capital and 3d sustainability, is a collaboration of business and Education” (Work-based education, Human Capital and Sustainability: The 3 dimensions that business and Education working together) Thursday 4th April 2562 at 13.00 – 16.00 at Auditorium, 16th floor, CP All Academy building.

Register Now Click!! https://goo.gl/forms/plyJd57lMsWuNStT2

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 3 อัตรา

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ 3 อัตรา ดังนี้
1. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา (ปริญญาตรี, ปริญญาโท)
2. เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา (ปริญญาตรี, ปริญญาโท)

Special Lecture Invitation ” Japan’s Indo – Pacific strategy: Concept, Opportunities and Challenges”

Special Lecture Invitation on ” Japan’s Indo – Pacific strategy: Concept, Opportunities and Challenges” Organized by the institute of East Asia Study and the faculty of Political Science, Thammasat University.

On December 3rd 2018 at room 102, Faculty of Political Science, Thammasat University, Tha Prajan.

For more information please see as attachment (Click!!)

 

Call for Abstracts/Full Papers: The 8th International Conference on Advancement of Development Administration 2019

The Eighth International Conference on Advancement of Development Administration 2019— Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 8th ICADA 2019—SSIS)
Theme: “The Multidisciplinary Edge in the Disruptive World” 

May 23 – 25, 2019 National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand
www.icada2019.nida.ac.th

For more information please see as attachment (Click!!)

Seminar invitation: “The Belt and Road Initiative amidst a Global Trade War : Progress and Challenges” by Bangkok Bank

Seminar invitation: “The Belt and Road Initiative amidst a Global Trade War : Progress and Challenges” by Bangkok Bank on 12 December 2018 at Bangkok Bank PCL.  13.00 – 16.00

The seminar includes speech by H.E.Mr.Lyu Jian  Ambassador of the Republic of China, Mr.Gao Yao Song from Shanghai diamond exchange and Prof.Ren Yuanzhe from China Foreign Affairs University.

We have 10 seats for those who interested (lecturers and students).

Register from 23 – 28 November 2018 (Click!!)

For more information please see as attachment (Click!!)

If you have any question, please contact Mr. Chaiyaporn via email: chaiyaporn.pin@pbic.tu.ac.th