การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong International College Dean Selection

Announcement

Calendar

Ballot

Eligible Nominators

  • Faculty Members >> Click here
  • Supportive Staff >> Click here
  • Student (Click the link of each program and ID below)

Chinese Studies

Chinese Studies Program (ID57)

Chinese Studies Program (ID58)

Chinese Studies Program (ID59)

Chinese Studies Program (ID60)

Chinese Studies Program (ID61)

Chinese Studies Program (ID62)

Indian Studies

Indian Studies Program (ID58)

Indian Studies Program (ID59)

Indian Studies Program (ID60

Indian Studies Program (ID61)

Indian Studies Program (ID62)

Thai Studies

Thai Studies Program (ID59)

Thai Studies Program (ID60)

Thai Studies Program (ID61)

Thai Studies Program (ID62)

ASEAN Studies

ASEAN Studies Program (ID57)

ASEAN Studies Program (ID58)

ASEAN Studies Program (ID59)

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 2 อัตรา

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา (ปริญญาตรี, ปริญญาโท)

ติดต่องานบุคลากร นางสาวชยุรัตน์ วรตินันท์
โทร. 089-7735490

=======================================