ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เปิดรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

(เริ่มศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เริ่มเรียนวันที่ 13 มกราคม 2563)

** รับสมัครวันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562

Continue reading “ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562”

PBIC is now calling for research proposals

PBIC is now calling for research proposals to receive a grant from the PBIC Research Fund, fiscal year 2020. Interested faculty members can download proposal form from www.pbic.tu.ac.th or send request to research@pbic.tu.ac.th The PBIC research unit will accept applications from now until November 29th, 2019. For more information, please see the attachments.

>>ประกาศทุนวิจัย 2563<<
>>Call for research proposal<<
>>Research Proposal Form<<