รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(ปริญญาตรี) จำนวน 1 ตำแหน่ง

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(ปริญญาตรี) จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

หากท่านใดสนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.reg.tu.ac.th เลือกเมนู “รับสมัครงาน”
โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 – 564 – 4440 ต่อ 1654 (ขวัญกมล)

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดดังไฟล์ต่อไปนี้ (Click!!)

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังไฟล์ต่อไปนี้

57 ประกาศรับสมัครพนักงานคณะวารสาร

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ด้านล่างนี้

59 ประกาศรับสมัครพนักงาน สถาบันเสริมศึกษา