วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 2 อัตรา

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา (ปริญญาตรี, ปริญญาโท)

ติดต่องานบุคลากร 02-613-3701 (ณัฏฐ์นภัส)

=======================================

PBIC รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอินเดียศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562

PBIC รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอินเดียศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

งานบุคลากร 02-613-3727 (ชยุรัตน์)

=======================================

รายละเอียดเพิ่มเติม

>>ดาว์นโหลดใบสมัคร<<

PBIC ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตั้งแต่ 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562

PBIC ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตั้งแต่ 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562

งานบุคลากร 02-613-3701 (ณัฏฐ์นภัส)

=======================================

รายละเอียดเพิ่มเติม

>>ดาว์นโหลดใบสมัคร<<

PBIC รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรไทยศึกษา จำนวน 1 อัตรา

PBIC รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรไทยศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 19 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2562

งานบุคลากร 02-613-3701 (ณัฏฐ์นภัส)

=======================================

รายละเอียดเพิ่มเติม

>>ดาว์นโหลดใบสมัคร<<

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(ปริญญาตรี) จำนวน 1 ตำแหน่ง

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(ปริญญาตรี) จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

หากท่านใดสนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.reg.tu.ac.th เลือกเมนู “รับสมัครงาน”
โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 – 564 – 4440 ต่อ 1654 (ขวัญกมล)

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดดังไฟล์ต่อไปนี้ (Click!!)

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังไฟล์ต่อไปนี้

57 ประกาศรับสมัครพนักงานคณะวารสาร