ประกาศเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัย ในการผลักดันและสร้างความเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า รวมถึงเป็นตัวแทนในการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา ณ ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้ว !!!

รายละเอียด

 • วันเวลาเลือกตั้ง : วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 30 น.
 • ตำแหน่งที่มีการรับสมัคร : ประธานคณะกรรมการนักศึกษา (หลังจากได้รับเลือกตั้งให้ดำเนินการสรรหากรรมการมาร่วมปฏิบัติงาน)
 • ระยะเวลาในการรับสมัคร : วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
 • สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานบริหาร วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
 • ใบสมัคร : รับได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ ดาวโหลด : ใบสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการนักศึกษา 2562

เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยความชอบธรรมและมีความเข้าใจอย่างถูกต้องร่วมกัน ขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบ ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยละเอียด : ประกาศเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 2562

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ : พี่ก้อง ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ Email: chaiyaporn.pin@pbic.tu.ac.th

Announcement of successful candidates: 10th University Scholars Leadership Symposium 2019 at Kuala Lumpur, Malaysia on August 1-7, 2019

The PBIC is now Announcing a successful candidate to attend “10th University Scholars Leadership Symposium 2019 at Kuala Lumpur, Malaysia on August 1-7, 2019” as follows:

 1. Mr.Rattasorn Pongpitakkul 6027645040, Indian Studies Program

For more information, please see as the attachment:
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนให้เข้าร่วม 10th University Scholars Leadership Symposium 2019 at Kuala Lumpur, Malaysia on August 1-7, 2019

If you have any question, please contact Mr.Chaiyaporn via email: chaiyaporn.pin@pbic.tu.ac.th

Voice of PBIC is now available

Voice of PBIC is now available

You can easily contact the PBIC office by using a QR code scanning.
Please join us as the part for contributing the Voice of PBIC system by leaving a comment.
We need your voice!!

Voice of PBIC Features:
– Query
– Make a Complaint
– Student Request Form
– Recommended
– Request form for VISA extension

[We are working on all the forms that you can download online, more detail is to be announced.]

How to use

 1. Scan the QR Code and fill in the forms then submit or click on the links.
  Voice of PBIC: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoFImFmxe-q-WfYDmRz2DmwS3aeV01_Fp9aX6izkwm-ukFOQ/viewform

  Request form for VISA extension: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNAVoU-slNkPF_m6msxWtabqlZyz1J7d-6aauTPc3QoGh-0A/viewform 

 2. After you submit the form, the staff will reply back to you as soon as possible.
  However, the processing time depends on each issue. [Approximately 5-7 working days.]

* All user information will be kept confidential.

If you have any inquiry please contact: thanasan.p@pbic.tu.ac.th

Education First is now recruiting students for English Proficiency Test Programme

EF (Education First) is a global education company focusing on language, academic, cultural exchange, and educational travel programs. With a mission to open the world through education, EF was found in 1965. In the following section, you will find descriptions of EF’s difference businesses.

For now, Education First is now recruiting students for English Proficiency Test Programme. For more information please see as attachment. (Click here)

Apply for English speech competition on 14th November 2018

The PBIC is seeking for 3 delegates to join Peace Summit of Emerging Leaders event at UNCC on 28-30 November 2018.!!!

The delegates will be chosen by the speech competition which will be held on 14th November 2018 at the Common room.

The competitor has to speak in English in the subject of “Role of youth in the promotion of peace and sustainable development.” for 10 minutes.

The PBIC will pay the conference fees (25,000THB/person) for those three who are chosen by the speech competition committee.

Application period: 5th – 12th November 2018
Application link: https://docs.google.com/forms/d/1gW9NPcL8Xu1giQ1pWR0JzPueCobvciT8YXmBo-2CQgg/edit

Contact chaiyaporn.pin@pbic.tu.ac.th if you have any inquiry.

Please find the details of the Summit as follows:
Peace Summit Info Booklet Peace Summit Programme 2018

Announcement: List of qualified candidates for PBIC Financial Support Scholarship

According to Pridi Banomyong recruited students for PBIC Financial Support Scholarship as an announcement on 7 September 2018.

For now, the selection has ended. Please see list of qualified candidates as attachments. Click here

(Scroll down for this message in Thai).

Continue reading “Announcement: List of qualified candidates for PBIC Financial Support Scholarship”

Meet the Dean 2018

Question to the Dean. Click Here.

All students are invited to Meet the Dean, organized on November 1st, 2018, 16.30-18.00 hrs at PBIC 210-211.

Meet the Dean is organized to enable a constructive and direct interaction between the college executives and students for the improvement of the college. It provides opportunities for students to ask questions, exchange ideas, and constructively comment directly to the Dean and Vice Deans on all affairs of the college including academic affairs, student activities and welfare, venue, rooms and facilities, etc. You can ask question to the dean in advance by clicking Question to the Dean.

Also, PBIC students who are granted scholarships for their excellent academic performance will also be given certificates and the scholarships in this event. Only students with highest GPA in their year and program are eligible for this scholarship. In total there are 12 scholarship students, 4 from each program.

(Scroll down for this message in Thai).

Continue reading “Meet the Dean 2018”

สอบสัมภาษณ์ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีประกาศรับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ชนิดทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน และประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์บางส่วน (งดเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2561 ตามประกาศลงวันที่ 7 กันยายนนั้น

ในการนี้วิทยาลัยของประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาดังกล่าวตามประกาศที่แนบมานี้ และขอนัดหมายให้มีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ Continue reading “สอบสัมภาษณ์ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์”