ประกาศเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัย ในการผลักดันและสร้างความเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า รวมถึงเป็นตัวแทนในการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา ณ ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้ว !!!

รายละเอียด

 • วันเวลาเลือกตั้ง : วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 30 น.
 • ตำแหน่งที่มีการรับสมัคร : ประธานคณะกรรมการนักศึกษา (หลังจากได้รับเลือกตั้งให้ดำเนินการสรรหากรรมการมาร่วมปฏิบัติงาน)
 • ระยะเวลาในการรับสมัคร : วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
 • สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานบริหาร วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
 • ใบสมัคร : รับได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ ดาวโหลด : ใบสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการนักศึกษา 2562

เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยความชอบธรรมและมีความเข้าใจอย่างถูกต้องร่วมกัน ขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบ ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยละเอียด : ประกาศเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 2562

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ : พี่ก้อง ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ Email: chaiyaporn.pin@pbic.tu.ac.th

List of Candidates eligible for the interview examination in PBIC admission round 5

PBIC is very pleased to announce the names of candidates eligible for the 5th Round of interview examination in the Bachelor of Arts Program in Chinese Studies (International Program) and Thai Studies (International Program) for the academic year 2019.

All candidates must submit photocopies of the following. Please also present the original documents as proof of authenticity.

 1. Citizen ID card / passport
 2. Secondary school certificate or equivalent
 3. 3. Transcript of records
 4. English proficiency test result

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 5 ทุกคน จะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ ทั้ง ฉบับจริง” และ “ฉบับสำเนา” มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.45 เป็นต้นไป

 1. บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
 2. ประกาศนียบัตร หรือเอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์
 4. ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET / TOEFL / IELTS / SAT

คลิกเพื่ออ่านประกาศ (See announcement)

Announcement of Successful Candidates (4th Round: Program Admission II) in Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies, Indian Studies, and Thai Studies

PBIC is very pleased to announce the names of successful candidates in the Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies, Indian Studies, and Thai Studies for academic year 2019 (4th Round: Program Admission II). All successful candidates must confirm their intention to study and follow all procedures specified in the announcement of successful candidates. To see the announcement, please click here.

Announcement of successful candidates: 10th University Scholars Leadership Symposium 2019 at Kuala Lumpur, Malaysia on August 1-7, 2019

The PBIC is now Announcing a successful candidate to attend “10th University Scholars Leadership Symposium 2019 at Kuala Lumpur, Malaysia on August 1-7, 2019” as follows:

 1. Mr.Rattasorn Pongpitakkul 6027645040, Indian Studies Program

For more information, please see as the attachment:
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนให้เข้าร่วม 10th University Scholars Leadership Symposium 2019 at Kuala Lumpur, Malaysia on August 1-7, 2019

If you have any question, please contact Mr.Chaiyaporn via email: chaiyaporn.pin@pbic.tu.ac.th

Announcement of Successful Candidates (3rd Round: Program Admission I) in Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies, Indian Studies, and Thai Studies

PBIC is very pleased to announce the names of successful candidates in the Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies, Indian Studies, and Thai Studies for academic year 2019 (3rd Round: Program Admission I). All successful candidates must confirm their intention to study and follow all procedures specified in the announcement of successful candidates. To see the announcement, please click here.

List of candidates eligible for the PBIC English proficiency test, written and interview examination in the 3rd Round of PBIC Admission.

We are very pleased to announce the names of candidates eligible for the PBIC English proficiency test, written and interview examination in the 3rd Round of PBIC Admission.

1) Name list of candidates eligible for the written examination of English Proficiency held by PBIC for the academic year 2019. Click here

2) Name list of candidates eligible for the written and interview examination in the Bachelor of Arts Program in Chinese Studies (International Program), Indian Studies (International Program), and Thai Studies (International Program) for the academic year 2019. Click here

 

 

recruitment: General research funding from Thammasat University research fund for the fiscal year 2019

recruitment: General research funding from Thammasat University research fund for the fiscal year 2019

For more information please see as attachments
1. Publication of academic works fund
2. Academic presentations fund
3. Translation academic articles fund
4. Outstanding research fund
5. Scholarship proposal fund

Voice of PBIC is now available

Voice of PBIC is now available

You can easily contact the PBIC office by using a QR code scanning.
Please join us as the part for contributing the Voice of PBIC system by leaving a comment.
We need your voice!!

Voice of PBIC Features:
– Query
– Make a Complaint
– Student Request Form
– Recommended
– Request form for VISA extension

[We are working on all the forms that you can download online, more detail is to be announced.]

How to use

 1. Scan the QR Code and fill in the forms then submit or click on the links.
  Voice of PBIC: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoFImFmxe-q-WfYDmRz2DmwS3aeV01_Fp9aX6izkwm-ukFOQ/viewform

  Request form for VISA extension: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNAVoU-slNkPF_m6msxWtabqlZyz1J7d-6aauTPc3QoGh-0A/viewform 

 2. After you submit the form, the staff will reply back to you as soon as possible.
  However, the processing time depends on each issue. [Approximately 5-7 working days.]

* All user information will be kept confidential.

If you have any inquiry please contact: thanasan.p@pbic.tu.ac.th

List of Candidates Eligible for the Interview Examination Academic Year 2019 (1st Round: Portfolio I)

List of Candidates Eligible for the Interview Examination Academic Year 2019 (1st Round: Portfolio I).

PBIC is pleased to announce the names of candidates eligible for the interview examination in the Bachelor of Arts Program in Chinese Studies (International Program), Indian Studies (International Program), and Thai Studies (International Program) for academic year 2019. For more information, Click here