งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “อุษาคเนย์วันนี้”

     เนื่องในโอกาสที่ศูนย์เอเชียตะวันออกฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาได้จัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ”อุษาคเนย์วันนี้” ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ได้รับเกียรติในการร่วมเป็นเจ้าภาพในงานเสวนาครั้งนี้ด้วย

หนังสือ “อุษาคเนย์วันนี้” มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสิ่งพิมพ์ที่จะช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยการเสวนาในครั้งนี้จะเริ่มจากการกล่าวเปิดเล่มโดยท่าน ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ที่ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจต่อส่วนต่างๆในหนังสือเล่มนี้ จากนั้นตัวแทนผู้เขียนทั้งสี่ท่านได้แก่ ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล, ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช, ผศ.อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย และ ผศ.ดร.ขัยวัฒน์ มีสันฐาน ก็ได้ขึ้นมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับสภาพในปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนที่จะจบงานด้วยคำกล่าวปิดเล่มจาก คุณดำรง ใคร่ครวญ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศลาวและมาเลเซีย

ผู้สนใจสามารถรับชมงานเสวนาย้อนหลังได้ที่ Facebook : CSEAS Thammasat

>> https://www.facebook.com/cseas.tu/

(ขอบคุณภาพจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา)

งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “เมียนมา การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา PBIC ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเสวนาวิชาการร่วมกับ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ของ ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการของ PBIC โดยมีแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอันได้แก่ รศ.ดร.นภดล ชาติประเสริฐ ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ และ ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ มาร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเช่น มติชน ไทยรัฐ the opener ไทยพีบีเอส ฯลฯ ในการมาทำข่าวเผยแพร่งานเสวนาในครั้งนี้

Continue reading “งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “เมียนมา การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน””

ขอเชิญพบกับ PBIC Academic Talk ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤศจิกายนนี้!

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภูมิใจเสนอ

PBIC Academic Talk ครั้งที่ 2: งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “เมียนมา การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน”

โดย ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่ ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์, ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ศ.ดร.นภดล ชาติประเสริฐ ซึ่งจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง และรูปแบบรัฐในเมียนมา รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและไทย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน ฟรี!

หรือ รับชมผ่านทาง Facebook Live https://www.facebook.com/pbic.tu