ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เปิดรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

(เริ่มศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เริ่มเรียนวันที่ 13 มกราคม 2563)

** รับสมัครวันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562

Continue reading “ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562”

List of ASEAN Studies students’ articles published in academic year 2017-2018

 

Title

Advisors ASEAN Studies Students

Articles

Asean-Korea FTA economic Partnership: The case of Thailand and its solution on TBT problem Asst.Prof.Dr.Chayanee Chawanote Ms.Hyewon Park

Download

Posibility of establishing an ASEAN Museum in Thailand Dr.James Anthony Placzek Ms.Kanyarat Muanthong

Download

A Study of Chinese tourists’ motivation, satisfaction, loyalty: The case study of Bangkok, Thailand Assoc.Prof.Artorn Fungtammasan Ms.Liying Jiang

Download

Comparing Emerging Youth Civic Engagement in the Mekong and Ganga Basins Dr. Chaiwat Meesanthan Ms.Pimjai Banlangpoh

Download

Chinese soft strategies in Vietnam:

Case of Chinese language expansion in Vietnam’s universities

Prof.Dr.Yang Baoyun Ms.Xoan Thi Tran

Download

Cultural Controversies: The Disputes over Common Culture in Ganga Mekong Region Ajarn Dr.Nattanit Chamsuwanwong Ms.Kamontip Dueathong

Download

The Efficacy of Asean Way of Preventive Diplomacy and Conflict Management in the South China Sea Conflict Prof.Dr.Surachai Sirikrai) Mr.Norberto T. Bondoc

Download

ASEAN Towards Digital Economy: The Development of Equity Crowdfunding in Malaysia, Singapore, Thailand and

the Philippines

Assoc.Prof.Dr. Peter Ractham Ms.Anneraine M. Colobong

Download

Healthcare Across the Border: Stigmatization Experiences and

Healthcare-seeking Behavior of Male Expatriates with HIV/AIDS in Thailand

Asst.Prof.Dr.Kaewkwan Tangtipongkul Mr.Dennis C. Casing

Download

Teaching sustainable development in the Philippines: Looking through the lens of Education for Sustainable Development (ESD) Dr.Anin Aroonruengsawat Mr.Ace Ortilla De la Serna

Download

The Conception of Cybersecurity in Thailand Dr.Shweta Sinha Mr.Jakkrit Chuamuangphan

Download

PBIC course offerings, study plan, and degree structures for PBIC students in Semester 1/2019

The link below is the updated version of the course offerings in semester 1/2019, study plan, and degree structures for PBIC students in academic year 2019

Course Offering of Semester 1 Academic Year 2019 (13 August – 1 December 2019)

ID

Chinese Studies

Indian Studies

Thai Studies

62
Study Plan CS 62 Study Plan IDS 62

Study Plan THS 62

61
Study Plan CS 61 Study Plan IDS 61 Study Plan THS 61
60

Study Plan CS 60

Study Plan IDS 60

Study Plan THS 60

59
Study Plan CS 59 Study Plan IDS 59

Study Plan THS 59

Chinese Studies Program Structure (ID 59 – 60)

Chinese Studies Program Structure (ID 61 – 62)

Indian Studies Program Structure (ID 59 – 60)

Indian Studies Program Structure (ID 61 – 62)

Thai Studies Program Structure (ID 59 – 60)

Thai Studies Program Structure (ID 61 – 62)

Payment for intention to study of successful candidates in PBIC admission 2019 round 5

All successful candidates in round 5 of academic year 2019 are required to pay 25,000 baht (bank charges excluded) during 30 June – 1 July 2019 to confirm their intention to study.

  1. Please download the pay-in form via “Download” button after your name listed below and print it out for banking process.
  2. Pay 25,000 baht via the following channels

1) Bank counter of any branches of TMB or other commercial banks (e.g. BBL, SCB, KBank, KTB, etc.)

2) Internet Banking

3) Mobile Banking

4) ATM

  1. Please note that Payment must be completed by 9 pm of 1 July 2019.
No. Application No. Title First name Last name Download Pay-in Slip
Chinese Studies Program

1

2019050006 Mr. Xiancan Chen Download
Thai Studies Program

1

2019050011 Miss Pornpreeya Lavipichayawong Download

2

2019050012 Mr. Tanaphak Sukjaroen Download

3

2019050014 Miss Patcharaporn Penpong Download

** Please note that all students have to attend the pre-sessional course during 2-19 July 2019.

Announcement of Successful Candidates (Round 5) in Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies and Thai Studies

PBIC is very pleased to announce the names of successful candidates in the Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies and Thai Studies for academic year 2019 (5th). All successful candidates must confirm their intention to study at PBIC by completing the procedures in the announcement. To see the announcement, please click here.

** Please note that the pay-in slip (25,000 baht) will be open for downloading on 30 June 2019 onwards at this website.

List of Candidates eligible for the interview examination in PBIC admission round 4

PBIC is very pleased to announce the names of candidates eligible for the 4th Round of interview examination in the Bachelor of Arts Program in Chinese Studies (International Program), Indian Studies (International Program), and Thai Studies (International Program) for the academic year 2019. Continue reading “List of Candidates eligible for the interview examination in PBIC admission round 4”