อบรมหัวข้อ “สร้างโอกาสในวิกฤตโควิด-19” โดยอาจารย์ฐานพล พวงมาลี วิทยากรอิสระ ทีมงาน The Ultimate Trianing

อบรมหัวข้อ “สร้างโอกาสในวิกฤตโควิด-19” โดยอาจารย์ฐานพล พวงมาลี วิทยากรอิสระ ทีมงาน The Ultimate Trianing

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.
ผ่านระบบเฟสบุ๊คไลฟ์ PBIC Thammasat

Meet the Dean

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการ Meet the Dean ปี 2563 ครั้งที่ 2 เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมด้านต่างๆของวิทยาลัย ระหว่างผู้บริหารและนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 – 18.00 น. ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น Zoom

Topic: Meet the Dean
Time: 16.00-18.00 hrs.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92861646433?pwd=aDB6YXlJalYzUDhlSlloTnplL2hYUT09

Meeting ID: 928 6164 6433
Password: 155610

ลงทะเบียนคลิก >>