PBIC ธรรมศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ IIT Indore สาธารณรัฐอินเดีย

2 มกราคม 2020 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Indian Institute of Technology Indore สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีความร่วมมือครอบคลุมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย การทำวิจัย และการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกัน โดยมีผลทันที ในภาคการศึกษานี้ นักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษาจากธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จะไปศึกษาที่ IIT Indore (School of Humanities and Social Sciences) เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา และนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

ทีมของวิทยาลัยฯ ได้เดินทางไปเยือนเข้าพบท่านอธิการบดีของ IIT Indore รวมทั้ง ชมสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่ห้องเรียน health center, international office, และ hall of residence ที่ให้เห็นความก้าวหน้า ทันสมัย ในความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอินเดีย

IIT indore ถูกจัดอันดับมหาวิทยาลัย เมื่อค.ศ. 2019 โดย THE อยู่ในช่วงอันดับ 251-300 ของโลก (อันดับที่ 50 ในเอเชีย และ อันดับ 2 ของอินเดีย) และได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีนาเรนทรา โมดี ให้เป็นศูนย์ของการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ในอินเดียอีกด้วย

การลงนามข้อตกลงทางวิชาการครั้งนี้ จึงเป็นการขยายโอกาสให้แก่นักศึกษาของหลักสูตรอินเดียศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สะท้อนว่า หลักสูตรได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยเช่นกัน

หลักสูตรอินเดียศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้วรวม 26 คน แต่ละคนทำงานในแวดวงที่เกี่ยวสัมพันธ์กับนานาชาติ เพราะด้วยผลสัมฤทธิ์แห่งการเรียนรู้ที่สร้างความเข้าใจบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรม บัณฑิตของหลักสูตนี้ จึงเป็นผู้มีทักษะของการทำงานท่ามกลางความหลากหลาย มีความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และปรับตัวต่อพลวัตรการเปลียนแปลงของสังคมโลกได้เป็นอย่างดี

IIT Indore ยังมีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาเอกอีกถึง 1000 ทุน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย https://www.iiti.ac.in/

โดยนักศึกษารุ่นแรกที่จะเดินทางไปศึกษาที่ IIT Indore ในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 คน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา  (ปริญญาตรี, ปริญญาโท)

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

MQDC executive emphasized the opportunity and progress of Thai innovation in India

MQDC executive emphasized the opportunity and progress of Thai innovation in India

Ms. Chulamas Jitpatima, Director of Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC India), reiterated the potential of India for young Thai entrepreneurs at a special seminar on ‘Vibrant India’ which held on establishment day of the Constitution of India (26 November) at Thammasat University, Bangkok.

She has achieved success with the launch of “Whizdom Club by MQDC India” in New Delhi, saying that the new generation of Thais tend to overlook the great potential of India in terms of innovation, services and products.

“India is considered an economically important country in the world. In addition, recently the legal system has been improved. Therefore making India more attractive and easier to invest” said Ms. Chulamas.

This news is also published on many news websites such as
1.https://www.posttoday.com/pr/608817
2.https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/68542
3.https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/1812664/mqdc-executive-highlights-indias-opportunities-for-thai-innovation
4. https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/68542
5. https://www.prachachat.net/prachachat-hilight/news-402262
6.https://www.facebook.com/khaosod/posts/4448011848549073?hc_location=ufi
7.https://www.facebook.com/PrachachatOnline/posts/10157926960463814?hc_location=ufi
8.https://www.facebook.com/MatichonOnline/posts/10159319704327729?hc_location=ufi
9. https://www.cheezesociety.com/pr-room/
10. https://www.prnewsthailand.com/view/24775
11. https://www.thecelebutante.com/forum/view/43
12. https://techsauce.co/authors/mqdc-pr

PBIC’s Dean joined the celebration of 112th National Day of the Kingdom of Bhutan

On the occasion of the 112th National Day of the Kingdom of Bhutan, Pridi Banomyong International College’s Dean, Dr. Nitinant Wisaweisuan and Vice Dean for Research and International Affairs, Dr. Supreedee Rittironk were invited to joined the celebration by Ambassador Tshewang C. Dorji and Mrs. Karma Tsering on Tuesday, 17th December 2019 at the Magnolia ballroom, Waldorf Astoria, Bangkok.