ประกาศ!! เฉพาะนักศึกษารหัส 59 (ชั้นปี 4)

ประกาศ!! เฉพาะนักศึกษารหัส 59 (ชั้นปี 4)
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 สำหรับการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในระบบ reg.tu.ac.th
สามารถจดทะเบียนรายวิชาและชำระเงินได้ ดังมีรายวิชาต่อไปนี้
PD350, PD411, PD377 (วิชาเลือกหมวดวิชาจีนศึกษา), PD445 (วิชาเลือกหมวดวิชาจีนศึกษา)
ยกเว้น PD410 (ต้องรอการเทียบโอนวิชาจากที่ไปเรียนจีน) และจะสามารถจดทะเบียนเรียนได้ในช่วง เพิ่ม-ถอน
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

>>Office of Registra<<

ประกาศ!! สำหรับนศ.รหัส 58-60 ที่ติด F ในรายวิชา PO333 Politics & Government of PRC

ประกาศ!! สำหรับนศ.รหัส 58-60 ที่ติด F ในรายวิชา PO333 Politics & Government of PRC

ขอแจ้งว่าวิทยาลัยได้เปิดรายวิชา PO333 ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 นี้ สำหรับนักศึกษาที่ติด F นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยมีตารางเรียนดังนี้
วิชา PO 333 (sec.276401)
เรียนทุกวัน อังคาร/พฤหัส เวลา 15.30-17.00 น. ห้อง PBIC207 โดย Prof.Zhang Xizhen

Scholarship YCU Summer Program 2019 – Servise Business for Social Innovation

Scholarship YCU Summer Program 2019 – Servise Business for Social Innovation

Yokohama City University (YCU) Japan, offering 2 scholarship for student who interested to join YCU Summer Program 2019 – service business for social innovation that will held on 30 July – 3 August 2019 at Yokohama City University(YCU)

Register now until 2 July

>>for more information please download here<<

PBIC Admission รอบ 5

PBIC Admission รอบ 5
หลักสูตร
– จีนศึกษา
– ไทยศึกษา
– อินเดียศึกษา
สมัครเรียนกับเราได้ เพียงแค่
– จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– มีผลคะแนน
TU-GET 500
SAT 350
IELTS 6.0
TOEFL iBT 61
– หลักสูตรจีนศึกษา ต้องมีคะแนน HSK4
รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.pbic.tu.ac.th
ภายใน17-22 มิ.ย. 62 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
02-613-3726
www.facebook.com/pbic.tu

>>กำหนดการรับสมัคร<<

PBIC รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอินเดียศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562

PBIC รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอินเดียศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

งานบุคลากร 02-613-3727 (ชยุรัตน์)

=======================================

รายละเอียดเพิ่มเติม

>>ดาว์นโหลดใบสมัคร<<