เนื่องในโอกาสที่ศูนย์เอเชียตะวันออกฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาได้จัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ”อุษาคเนย์วันนี้” ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ได้รับเกียรติในการร่วมเป็นเจ้าภาพในงานเสวนาครั้งนี้ด้วย

หนังสือ “อุษาคเนย์วันนี้” มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสิ่งพิมพ์ที่จะช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยการเสวนาในครั้งนี้จะเริ่มจากการกล่าวเปิดเล่มโดยท่าน ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ที่ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจต่อส่วนต่างๆในหนังสือเล่มนี้ จากนั้นตัวแทนผู้เขียนทั้งสี่ท่านได้แก่ ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล, ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช, ผศ.อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย และ ผศ.ดร.ขัยวัฒน์ มีสันฐาน ก็ได้ขึ้นมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับสภาพในปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนที่จะจบงานด้วยคำกล่าวปิดเล่มจาก คุณดำรง ใคร่ครวญ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศลาวและมาเลเซีย

ผู้สนใจสามารถรับชมงานเสวนาย้อนหลังได้ที่ Facebook : CSEAS Thammasat

>> https://www.facebook.com/cseas.tu/

(ขอบคุณภาพจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *