รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา  (ปริญญาตรี, ปริญญาโท)

>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

>>ใบสมัคร<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *