ประกาศ !!!
นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2562
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กันยายน 2562 เท่านั้น!!
– –
**โปรดทำตามรูปภาพขั้นตอนการขอรับใบเสร็จด้านล่าง เพื่อความสะดวกในการขอรับใบเสร็จน๊าาาา**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *