หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 613 3726 หรืออีเมล admission@pbic.tu.ac.th