งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “อุษาคเนย์วันนี้”

     เนื่องในโอกาสที่ศูนย์เอเชียตะวันออกฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาได้จัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ”อุษาคเนย์วันนี้” ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ได้รับเกียรติในการร่วมเป็นเจ้าภาพในงานเสวนาครั้งนี้ด้วย

หนังสือ “อุษาคเนย์วันนี้” มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสิ่งพิมพ์ที่จะช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยการเสวนาในครั้งนี้จะเริ่มจากการกล่าวเปิดเล่มโดยท่าน ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ที่ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจต่อส่วนต่างๆในหนังสือเล่มนี้ จากนั้นตัวแทนผู้เขียนทั้งสี่ท่านได้แก่ ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล, ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช, ผศ.อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย และ ผศ.ดร.ขัยวัฒน์ มีสันฐาน ก็ได้ขึ้นมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับสภาพในปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนที่จะจบงานด้วยคำกล่าวปิดเล่มจาก คุณดำรง ใคร่ครวญ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศลาวและมาเลเซีย

ผู้สนใจสามารถรับชมงานเสวนาย้อนหลังได้ที่ Facebook : CSEAS Thammasat

>> https://www.facebook.com/cseas.tu/

(ขอบคุณภาพจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา)

Course Offering – Semester 2/2020

Course Offering: Click here ☚


Study Plan (New Curriculum)
• Chinese Studies
Click here ☚
• Indian StudiesClick here ☚
• Thai StudiesClick here ☚


Academic CalendarClick here ☚


How to pay the tuition fee of semester 2-2020 via TU GREATS APP: Click here ☚

** ก่อนการชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาต้องตรวจสอบยอดเงินใน tu greats app โดยต้องมียอดเงินที่ตรงกับยอดเงินที่ปรากฏในเว็บของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เท่านั้น หากพบว่ายอดเงินไม่ตรงกัน ขอให้แจ้งงานบริการการศึกษา ที่เบอร์ 064-585-3596

 

งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “เมียนมา การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา PBIC ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเสวนาวิชาการร่วมกับ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ของ ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการของ PBIC โดยมีแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอันได้แก่ รศ.ดร.นภดล ชาติประเสริฐ ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ และ ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ มาร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเช่น มติชน ไทยรัฐ the opener ไทยพีบีเอส ฯลฯ ในการมาทำข่าวเผยแพร่งานเสวนาในครั้งนี้

Continue reading “งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “เมียนมา การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน””

ขอเชิญพบกับ PBIC Academic Talk ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤศจิกายนนี้!

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภูมิใจเสนอ

PBIC Academic Talk ครั้งที่ 2: งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “เมียนมา การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน”

โดย ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่ ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์, ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ศ.ดร.นภดล ชาติประเสริฐ ซึ่งจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง และรูปแบบรัฐในเมียนมา รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและไทย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน ฟรี!

หรือ รับชมผ่านทาง Facebook Live https://www.facebook.com/pbic.tu

 

Earlier this week, we had the privilege of inviting Mr. Anirban Basu (Innovation Director, Danone SN – Asia Pacific, Americas, Middle East, CIS and Exports) to our campus for a special guest lecture.
Mr. Basu’s lecture was addressed to Final Year students of Indian Studies and Chinese Studies Programs (PBIC,Thammasat University) studying Political Economy and Development in India. With his unique choice of topic “Cricket, Capitalism and Cronies : The India Story”, Mr. Basu shared an in-depth perspective on the popular sport of Cricket, its role in Indian culture and everyday life and its tryst with the world of power and politics.
It was truly an immersive experience for our students who are always keen to learn more about India and Indian culture. On behalf of the students and the faculty members, we thank Mr. Basu for sharing his knowledge and experience.

PBIC Academic Talk “India-ASEAN Relations: Challenges and Prospects”

In physical and socio-cultural dimensions, India and ASEAN have never been separated entirely. Southeast Asia has long been influenced by Indian civilization from the ancient time and there have been good relationship between India and Thailand over the centuries. 

In this seminar, Dr. Mohammad Faheem and Prof. Dr. Jaran Maluleem discussed about the challenges and prospects of economic development and cooperation between India and ASEAN in the 21st century.

For the first session, Dr. Faheem offered an overview of the contemporary relations between India and ASEAN by focussing on India’s Look East or Act East Policy. The audiences knew several factors about the importance of ASEAN in Indian perspectives as well as people-to-people interconnection and the spread of “Indian Diaspora” in Southeast Asian communities.

In the second session, Prof. Dr. Maluleem demonstrated the closer view of dynamic relations between Thailand and India. This bilateral relations was disrupted during the Cold War period due to the indeological difference between the two entities. However, the relationship was developed through the convergence between Thailand’s economic policy under General Chatichai Choonhavan’s administration and India’s Look East policy. In 2003 under Thaksin Shinawatra’s administration, Indian investors started to come to Thailand for expaning their business networks. There have been both progresses and obstacles in Thai-Indian economic relations.

In the last session, Dr. Faheem introduced his new released book “India-ASEAN Engagements: Economic and Social Dimensions”, which is co-edited by Dr.Faheem and Dr. Faisal Ahmed who also joined this seminar by introducing this book via Zoom program. Dr. Ahmed gave us his impressive perspective about the possibility of economic cooperation between the two entities in the post COVID-19 scenario.

 

PBIC ON TOUR

โครงการไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม PBIC on Tour นำ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง Thai Myths โดยมี ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ คณบดี, Dr.Thomas Bruce หัวหน้าโครงการไทยศึกษา และ Dr.Paul McBain อาจารย์ผู้สอนโครงการไทยศึกษา ร่วมบรรยาย

กิจกรรมPBIC on Tour เป็นอีกพันธกิจหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ในการเผยแพร่ความรู้แก่สังคม ขยายพรมแดนความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่สันติภาพ ความรักในมนุษย์ชาติ

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี จากคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ สนับสนุนการเยี่ยมชม ซึ่ง MOCA นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

# ไทยศึกษา รู้ไทย เข้าใจโลก

 

On Thursday 9th October 2020, a group of students led by Vice Dean of Student Affairs, Ajarn Chaiyaporn Phayakrut, from Pridi Banomyong International College (PBIC) had attended in the Wai Khru Ceremony 2020 at PUEY Park for the People, Thammasat University (Rangsit Campus).
The Wai Kru Ceremony is a traditionally Thai ritual held annually to strengthen student-teacher relationships.
On this special occasion, Representatives of PBIC Students took this opportunity to present a pedestal tray to pay respects and express their sincere gratitude to Thammasat executives and teachers and also ask for the teachers’ blessing of their studies.
Furthermore, PBIC students had also been selected to receive the awards in the ceremony as follows:
TU Academic Excellence:
1. Ms. SARAWEE BROESE VAN GROENOU, Third-year Student, Chinese Studies Program
2. Mr. Remington Smith, Second-year Student, Thai Studies Program
TU Good Conduct:
1. Ms. NANTIPORN NAKARACH, Fourth-year Student, Thai Studies Program

Congratulations once again to those awardees and may you keep up your good work, keep learning, and shining!

Best wishes!
PBIC Family

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ได้เข้าร่วมพิธีวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 – 11.00 น. ณ อุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี นำโดย อาจารย์ชัยพร พยาครุฑ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่
1.นางสาวสราวีย์ บรูเซอร์แฟนเกอร์โน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรจีนศึกษา
2.นายเรมิงตัน สมิทธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรไทยศึกษา
นักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรความประพฤติดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่
1.นางสาวนันทิพร นาคราช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรไทยศึกษา
และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีในการมอบพานไหว้ครูแก่ผู้บริหาร และคณาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง
รายชื่อผู้สมัครและวิธีการรับรองประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563
เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงรายเดียว จึงดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ โดยวิธีการรับรองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับคะแนนเสียงรับรองเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน นั้น

บัดนี้ คณะทำงานกิจการนักศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 อย่างเป็นทางการ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563

นายพชร จงเจริญจิตเกษม เลขทะเบียน 6327648264 หลักสูตรไทยศึกษา

ผลการเลือกตั้ง

ได้รับคะแนนเสียงรับรองทั้งสิ้น 27 คะแนน

จากผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 28 คน

ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะทำงานกิจการนักศึกษาเสนอรายชื่อคณะทำงานต่อวิทยาลัย เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

และขอให้คณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดำเนินการส่งมอบงาน เอกสาร งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมคงเหลือ ห้อง วัสดุ-อุปกรณ์ และอื่นๆ ต่อประธานคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ

PBIC รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร)

=======================================

รายละเอียดเพิ่มเติม

>>ดาว์นโหลดใบสมัคร<<

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 อย่างไม่เป็นทางการ

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้จัดการเลือกตั้ง
ประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์นั้น

บัดนี้ คณะทำงานกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ ผ่านการเลือกตั้งโดยวิธีการรับรอง ได้แก่
นายพชร จงเจริญจิตเกษม เลขทะเบียน 6327648264 หลักสูตรไทยศึกษา
ได้รับคะแนนเสียงรับรองทั้งสิ้น 27 คะแนน จากจำนวนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 28 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 306 คน
2. ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนจริง 28 คน


3. คะแนนรับรองขั้นต่ำที่ต้องได้รับ 15 คะแนน
4. ผู้ลงคะแนนรับรอง 27 คะแนน
5. ผู้ลงคะแนนไม่รับรอง 1 คน
6. ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 0 คน
7. บัตรเสีย 0 ใบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คณะทำงานกิจการนักศึกษา

PBIC online meeting with Aoyama Gakuin University, Japan.

Pridi Banomyong International College, Thammasat University and the School of Global Studies and Collaboration, Aoyama Gakuin University held a meeting to discuss the upcoming Thai Studies summer program and agreed a plan of action.  The program is expected to be scheduled to run from the middle of August into September 2021.  The program offers GSC students with the rare opportunity of learning and enjoying Thai culture at a deep level through practical courses and insightful field trips.