วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 3 อัตรา

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ 3 อัตรา ดังนี้
1. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา (ปริญญาตรี, ปริญญาโท)
2. เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา (ปริญญาตรี, ปริญญาโท)

Good news!! We’ve extended the deadline for you to join the” Cycling Tour ” to 28 FEB 2019!!!!!!!

Good news!! We’ve extended the deadline for you to join the” Cycling Tour ” to 28 FEB 2019!!!!!!!

Here’s our plan :
16 March 2019
Bus depart from Rangsit at 6.30 AM. and Tha Prachan at 7.30 AM.
– Bike at Bangkrachao, Bangkok’s Green-Lung
– Pad the kayak along the cacal of Bangkrachao
– Learn how to make Thai dessert and tie-dye scarf
– Enjoy lunch with a thai local food, herb drinks and fresh coconut juice at the local house
– Visit Srinakornkuengkhun Park, the famous photography spot for instagramer and youtubers
– Shop local foods, handcrafts at the Bangnampheung-
Market

If you’re interesting, visit OIA office for payment until 8 Feb. 2019

PRICE : 999 BAHT
Included : Kayak fee, Bicycle Fee, Lunch, Entrance fee, Tie-dye fee, transportation

Office of International Affairs is now recruiting students for exchange programme at University of Califormia, USA

Office of International Affairs is now recruiting students for exchange programme at University of Califormia, USA academic year of 2019 round 2

Application online period starts on March 4, 2019 and announcement for eligible student on March 8 2019
Application online at http://oia.tu.ac.th
Email : tatthana.s@oia.tu.ac.th   Tel.: 02-285-0581-2  (Ms. Supawaree Patravanich)

For more information please see as attachment.  Click!!

Darmasiswa Scholarship Program

Darmasiswa is a scholarship program offered to all foreign students from countries which have diplomatic relationship with Indonesia to study Indonesian language, art and culture in 71 universities in 2019. The Government of the Republic of Indonesia thru the Ministry of Education and Culture (MoEC) of the Republic of Indonesia is offering Darmasiswa Scholarship  Program (Non-Degree) for the year 2018/2019 to Thai Students (25 scholarship) to study Indonesian Language (Bahasa Indonesia), Art and culture

The applicants are required to register online and submit all documents in Darmasiswa RI official website at apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id from now to 1 March 2019

for more information contact Ms. Sari Suharyo or Mr. Adul Leesen at 02-252-31358 ext 170 or Email sarisuharyo@gmail.com or look trough the website http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/

 

 

List of Candidates Eligible for the Interview Examination for Academic Year 2019 (2nd Round: Portfolio II)

PBIC is very pleased to announce the names of candidates eligible for the interview examination in the Bachelor of Arts Program in Chinese Studies (International Program), Indian Studies (International Program), and Thai Studies (International Program) for the academic year 2019.

Details of interview examination are as follows.

Date:               Monday 25th February 2019

Registration: 08.45 a.m.

Venue:            PBIC, Thammasat University, Ta Prachan

Room:             PBIC 207-211

Supporting Documents:

1. Original copy of your portfolio

2. All candidates must submit photocopies of the following. Please also present the original documents as proof of authenticity.

2.1 Citizen ID card / passport

2.2 Secondary school certificate or equivalent or letter from school confirming expected date of graduation (if not yet completing secondary school education)

2.3 Transcript of records

2.4 English proficiency test result

2.5 Chinese proficiency test result (for candidates of Chinese Studies Program only)

 

More information, (Click here)

Announcement for of successful registered candidates for class in Indian Studeis 2/2018

Announcement for of successful registered candidates for class in Indian Studeis 2/2018
Students are required to follow the instructions below:
1. Students must pay for the tuition fees of 6,000 baht per 1 course with 3 credits in cashier cheque. The cheque made payable to “Pridi Banomyong International College”. Furthermore, “Account Payee” also be written on the check. Please note that all bank service charges incurred will be borne by the payee.
2. Endorse your name, family name, ID number, and the requested course the back of the cheque.
3. Hand the cheque directly over to the accounting staffs at PBIC office by 29/01/2019 at 09:00-16:00 hrs.
REMARK:
* Students must deliberately check study date & time with the major courses. In case of date & time overlapping both study and examination, the requested courses for Thai studies will be cancelled automatically.
** If students did not hand the cheque for the tuition by the time indicated above, all the registered course will be cancelled automatically.
***Students do not need to register the required course via REG TU website

Announcement for of successful registered candidates for class in Indian Studeis 2/2018

Announcement for of successful registered candidates for class in Indian Studeis 2/2018
Students are required to follow the instructions below:
1. Students must pay for the tuition fees of 6,000 baht per 1 course with 3 credits in cashier cheque. The cheque made payable to “Pridi Banomyong International College”. Furthermore, “Account Payee” also be written on the check. Please note that all bank service charges incurred will be borne by the payee.
2. Endorse your name, family name, ID number, and the requested course the back of the cheque.
3. Hand the cheque directly over to the accounting staffs at PBIC office by 29/01/2019 at 09:00-16:00 hrs.
REMARK:
* Students must deliberately check study date & time with the major courses. In case of date & time overlapping both study and examination, the requested courses for Thai studies will be cancelled automatically.
** If students did not hand the cheque for the tuition by the time indicated above, all the registered course will be cancelled automatically.
***Students do not need to register the required course via REG TU website